صعود دماوند

🔺صعود به بام ایران ویژه دماوند اولی ها

📆زمان اجرا: تیر و مرداد ۹۹

⏰مهلت ثبت نام: تا ۱۵ دیماه
⛔زمان تشکیل جلسه توجیهی:
هفته سوم دی ماه

سرپرست : جناب آقای محمد رازقی نژاد
هماهنگی: خانم لیلا زارع

در جلسه توجیهی کلیه جزییات برنامه از جمله تمرینات آمادگی، اجرای برنامه و دیگر مسایل عنوان خواهد شد.

ظرفیت برنامه تکمیل شد