آنالیز ترکیب بدن

باشگاه کوهنوردی آرش

با همکاری مرکز مشاوره و تغذیه اوجی

آنالیز ترکیب بدن

به  ترازو چندان اعتماد نکنید!


امروزه افراد دیگر صرفا با ترازو وضعیت تناسب و سلامت بدن خود را سنجش نمی کنند . در حقیقت ترازو وزن کلیه توده های بدنی شما را ارزیابی می کند ، حال اینکه این وزن شامل چه توده هایی و با چه میزانیست برای شما هویدا نخواهد شد . افراد بسیاری هستند که علی رغم وزن بالاتر از BMI   نرمال اما بسیار متناسب و حتی ماهیچه اند . این افراد را نمی توان چاق نامید .
آنالیز ترکیبات بدن روش مرسومی است که وضعیت توده های بدن شما اعم ازمیزان چربیها ، ماهیچه ها ، آب و املاح بدن  به تفکیک در نقطه نقطه بدن به شما نشان می دهد.  همچنین میزان چربیهای اطراف احشاء داخلی همچون قلب ، کبد ، کلیه و ....   ریسک ابلا به بیماری هایی همچون دیابت ، فشارخون بالا ، چربی خون ، کبد چرب و ... را برای هر فرد با دقت بررسی می کند .
شما با آنالیز ترکیبات بدن شناسنامه ای دقیق از بدن خود خواهید داشت که با توجه به آن بهترین برنامه ورزشی و غذایی برای شما طراحی خواهد شد و علمی و دقیق بسوی تناسب اندام حرکت کنید .

هماهنگی :0917877003

سرکارخانم چوگی