صعود به قله آرارات ترکیه

صعود به قله آرارات ترکیه

از قله آرارات می‌توانید چشم‌انداز وسیعی از ترکیه و همچنین دورنمایی از ایران و ارمنستان را به تماشا بنشینید.
صعود به این کوه بدون اخذ مجوز و راهنما و مربی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست .

زمان :30 خرداد تا 8 تیر 1399

هزینه :200دلار

به سرپرستی: جناب آقای وحید جعفری 09176074764