صعود خط الراس غربی و مرکزی دنا

صعود خط الراس غربی و مرکزی دنا

 


رشته کوه دنا بلندترین و بزرگترین چین خوردگی رشته کوه زاگرس محسوب میشود و دارای خط الراسی به طول تقریبی ۹۰ کیلومتر است.
بین ۳ استان کهگیلو و بویر احمد،اصفهان و فارس واقع شده است.
رشته کوه دنا ۴۲ قله بالای ۴۰۰۰ متر دارد
شهر سی سخت مرکز شهرستان دنا در دامن این کوه جای گرفته است.
پوشش گیاهی تا ارتفاع ۲۵۰۰ متری جنگل بلوط همه جا را پوشانده و از ارتفاع ۲۵۰۰ متر به بالا درختچه های ارژن،شین و انواع گون ها دیده میشود.اطلاعات تیم


سرپرست برنامه: آقای جواد محمدی
تاریخ برگزاری: ۵تیرماه ۹۸ الی ۸ تیرماه ۹۸
مدت زمان کل برنامه: ۳ روز
اعضا شرکت کننده: آقایان ۱.جواد محمدی ۲.علی مطلع ۳.محمد گوهری
گزارش برنامه


ساعت ۸ صبح روز ۴شنبه ۵ تیرماه سال ۹۸ از شیراز حرکت کرده و حدود ساعت ۱۲ظهر به روستای سی سخت رسیده و پس از چیدمان کوله با خودروی دیگر به سمت روستای سیور، سی سخت را ترک نموده و در ادامه در ساعت ۱۴:۳۰ از روستای علی آباد گذرکرده و به روستای سیور رسیدیم .
ادامه ی مسیر را با خودرو نیسان وانت به طرف جنوب غربی حرکت کرده و در ساعت ۱۵:۳۰ پای چشمه رسیده و از آنجا کوه پیمایی شروع شده و بسوی دره ریزک حرکت میکنیم.
از بالای تنگه اتابکی مسیر را ادامه می دهیم تا در ادامه در حالی که به غروب نزدیک میشویم در ارتفاع ۳۸۰۰ متری تصمیم برپایی چادر کرده و شب را سپری میکنیم.
در روز پنج شنبه ۶ تیرماه ۹۸ ساعت ۹ صبح پس از پیمودن مسیر برفی و یخچالی با شیب تند و با استفاده از کرانپون،به بلندای غربی ترین قله رشته کوه دنا، کل قدویس به ارتفاع ۴۳۴۱ متر میرسیم.
در ادامه بسوی قله های کل شیدا ، کل بلبل ، چال وهلی ، آب سپاه و ایستگاه حرکت کرده و پس از پیمودن مسیر در ساعت ۱۷ به گردنه ی فردای قیامت میرسیم.سمت شمال قله ی قلات بزی خودنمایی میکند و مسیر را بسوی تنگ پوتک سرازیر میشویم.پس از طی کردن مسیر به زیر قله پوتک رسیده و شب را همونجا چادر برپا میکنیم.
روز جمعه ۷ تیرماه ۹۸ پس از صرف صبحانه ساعت ۸ قله پوتک را بسوی مورگل و قاش مستان و انتهای خط الراس غربی ترک میکنیم.


در ادامه ی مسیر همانند قبل،مسیر پیمایش تیغه ای شکل با برفچال های شمالی و دیواره های جنوبی است. در ادامه از قله پازنک و قله ی زیبای ۴۴۲۵ متری مورگل که همچون دژی محکم بر روی خط الراس استوار است گذشته و به منطقه فرودگاه (حدفاصل دو قله مورگل و قاش مستان) رسیده و در ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه پایان خطالراس غربی را جشن گرفته و خستگی از تن گروه خارج میشود.
با تصمیم سرپرست برنامه قرار شد  پس استراحت و نوشیدن آب، ادامه مسیر را از خط الراس مرکزی ادامه دهیم.به همین جهت مسیر را ادامه داده و پس از گذشت تپه های صخره ای به زیر دیواره قزل قله  و سه قپه آسمانی میرسیم.😰 با تراورس از شیب های تند با سرعت کم و احتیاط لازم مسیر طی میگردد.(در همین میان با دیدن چند پازن از فاصله چند صدمتری زیبای وصف ناپذیری را بوجود آورد که بر روی دیواره نظاره گر ما هستند)
بعد از گذشت از این مسیر به دشت وسیعی از برف که حدفاصل قله های بیژن ۲ (سه قپه آسمان) و *بیژن۱ است میرسیم و پس از استراحت کوتاهی بی درنگ بسمت حوض دال رهسپار میشویم و ساعت ۱۸:۳۰ به پناهگاه حوض دال میرسیم و با توجه به داشتن زمان، به اتمام مسیر ولی با تصمیم سرپرست برنامه شب را در پناهگاه حوض دال سپری میکنیم.
روز شنبه ۸ تیرماه ۹۸ ساعت ۸ صبح به قصد اتمام مسیر پس از صرف صبحانه پناهگاه را ترک کرده و مسیر سیچونی را پیمایش مکنیم و بعد از طی ۲ ساعت در ساعت ۱۰ صبح همون روز به پایان مسیر و جاده آسفالتی میرسیم و با ماشین به سی سخت میرویم.

 

شاداب چون گل                                       استوار چونان کوه