En

کارگروه IT

 کارگروه IT


مسئول : جناب آقای ایلیاد مهماندوست
ناظر : جناب آقای مهدی صادقی ، جناب آقای آرمان شهپری

 

شرح وظایف :


۱- سیاست گذاری و تعیین اهداف به منزله پیشرفت سیستماتیک همراه با نوآوری های روز به جهت یکپارچه سازی اطلاعات باشگاه و حداقل استفاده از نیروی انسانی
۲- ایجاد بستر مناسب به منظور فعالیت های گسترده در رسانه های ارتباط جمعی و در حد توان مدیریت یکپارچه آن
۳- به روز رسانی سایت رسمی باشگاه و در صورت نیاز ارتقای آن متناسب با نیاز باشگاه
۴- نظارت بر عقد قراردادهای مرتبط با شرکت های طرف باشگاه
۵- شناخت ضعف های باشگاه در خصوص مدیریت اطلاعات و ارائه راهکار به جهت رفع آن
۶- تلاش در جهت حفاظت اطلاعات امور باشگاه و حریم شخصی اعضا با استفاده از تکنولوژی و ظرفیت های موجود

در صورت تمایل به همکاری با  این کارگروه میتوانید با مسئول آن ارتباط برقرار نمایید .

شماره همراه جناب آقای ایلیاد مهماندوست : 09358152464