En

نقشه خوانی و کار با قطب نما ( گروه دوم)


تاریخ شروع :
پنج شنبه 20 مرداد 1401
تاریخ پایان :
جمعه 21 مرداد 1401
تاریخ شروع ثبت نام :
چهار شنبه 22 تیر 1401
تاریخ پایان ثبت نام :
چهار شنبه 19 مرداد 1401
ساعت شروع ثبت نام :
13:0
ساعت پایان ثبت نام :
22:33
مدت دوره :
2 روز
نام مدرس :
الهام مالکی
ظرفیت باقی مانده :
0 نفر
قیمت :
230000 تومان
سر فصل ها :

این دوره نیاز به پس نیاز ندارد

این دوره ویژه آقایان و بانوان می باشد

تاریخ برگزاری ۲۰ الی ۲۱ مرداد

در صورت انصراف باید یک نفر جایگزین شود در غیر این صورت هزینه سوخت می شود

 

 

 

 

 

 

توضیحات :

عودت هزینه در صورت انصراف با جایگزین شدن نفر امکان پذیر هست