En

جستجوی کوهستان ( گروه اول)


تاریخ شروع :
پنج شنبه 26 خرداد 1401
تاریخ پایان :
جمعه 27 خرداد 1401
تاریخ شروع ثبت نام :
دوشنبه 16 اسفند 1400
تاریخ پایان ثبت نام :
چهار شنبه 25 خرداد 1401
ساعت شروع ثبت نام :
10:0
ساعت پایان ثبت نام :
10:20
مدت دوره :
1.5 روز
نام مدرس :
سعید زندیان
ظرفیت باقی مانده :
6 نفر
قیمت :
270000 تومان
سر فصل ها :

پیشنیاز این دوره کار آموزی کوهپمایی می باشد

ثبت نام بصورت قطعی است و عودت هزینه فقط با جایگزین شدن متقاضی جدید امکان پذیر است

تاریخ برگزاری دوره 26 الی 27 خرداد ماه می باشد

توضیحات :

مدارک مورد نیاز :

ثبت نام پورتال فدراسیون : لینک ثبت نام پرتال فدراسیون کوهنوردی:( 👉https://portal.msfi.ir/Login)

داشتن بیمه ورزشی معتبر : لینک ثبت نام بیمه ورزشی:( http:insurance.ifsm.ir)

گواهی صحت و سلامت : ( برای دریافت گواهی صحت و سلامت به پزشک خانواده یا درمانگاه مراجعه کنید