صعود زمستانه به دماوند

صعود زمستانه به دماوند

 

سرپرست : آقای آرمان شهپری

 

09177053814

برای شرکت در این برنامه ، تجربه صعودهای زمستانه و داشتن تجهیزات زمستانه الزامیست